Poslaním advokátskej kancelárie ATTORNEYS GROUP ĎURAJ & PARTNERS, a to už od jej vzniku, bolo efektívne riešiť problémy klientov a asistovať pri presadzovaní ich obchodných zámerov. Od začiatku svojho pôsobenia kancelária poskytuje právne poradenstvo predovšetkým slovenským klientom pri ich obchodných aktivitách, zahraničným investorom pri ich vstupe na slovenský trh, ako aj zahraničným klientom pri zabezpečovaní právneho servisu súvisiaceho s ich obchodnými aktivitami na Slovensku. Kancelária za obdobie svojho pôsobenia stála pri realizácii viacerých úspešných projektov a pravidelne dosahuje úspešné výsledky sporových súdnych konaní svojich klientov, čo jej na Slovensku zabezpečuje dobré meno. V súčasnosti vo svojom portfóliu advokátska kancelária ATTORNEYS GROUP ĎURAJ & PARTNERS zabezpečuje komplexný právny servis pre:

viac ako 400 súkromných korporátnych klientov rôznej organizačno-právnej formy s rozsahom základného imania až do niekoľko desiatok miliónov EUR, viacero štátnych podnikov a organizácií s rozsahom základného imania až do niekoľko miliárd EUR

viac ako 600 fyzických osôb