Meno Miroslav Ďuraj, Judr., Ing.
Profil Kontateľ
    O mne
  Poslaním advokátskej kancelárie ATTORNEYS GROUP ĎURAJ & PARTNERS, a to už od jej vzniku, bolo efektívne riešiť problémy klientov a asistovať pri presadzovaní ich obchodných zámerov. Od začiatku svojho pôsobenia kancelária poskytuje právne poradenstvo predovšetkým slovenským klientom pri ich obchodných aktivitách, zahraničným investorom pri ich vstupe na slovenský trh, ako aj zahraničným klientom pri zabezpečovaní právneho servisu súvisiaceho s ich obchodnými aktivitami na Slovensku. Kancelária za obdobie svojho pôsobenia stála pri realizácii viacerých úspešných projektov a pravidelne dosahuje